Wizualizacje obliczeń symulacyjnych

   Zapraszamy do oglądnięcia filmów, które zostały wykonane w oparciu o obliczenia symulacyjne zderzeń jak i analizy czasowo-przestrzenne. Ruch pojazdów odbywa się z uwzględnieniem praw fizyki oraz możliwych reakcji psychofizycznych kierujących. Obliczenia i wizualizacje wykonano w programie do rekonstrukcji wypadków drogowych PC-Crash. Smartfony najlepiej usytuować poziomo.

18. Analiza czasowo-przestrzenna i obliczenia symulacyjne zderzenia z wykorzystaniem środowiska 3D w postaci tzw. chmury punktów. Autorzy: BBWD i Thermodrone.pl

17b. Analiza czasowo-przestrzenna prowadzona do chwili zderzenia.

17a. Obliczenia symulacyjne zderzenia z zastosowaniem obiektu wielobryłowego, tzw. Multibody.

16b. Obliczenia symulacyjne zderzenia i przemieszczania się pasażerów nieprzypiętych pasami bezpieczeństwa.

16a. Obliczenia symulacyjne zderzenia oraz przemieszczania się pasażerów przypiętych pasami bezpieczeństwa.

15. Obliczenia symulacyjne zderzenia i przemieszczania się pasażerów przypiętych pasami bezpieczeństwa.

14. Analiza czasowo-przestrzenna i obliczenia symulacyjne uderzenia w drzewo.

13. Analiza czasowo-przestrzenna z wykorzystaniem środowiska 3D w postaci tzw. chmury punktów. Autorem opracowania chmury punktów jest mgr inż. Krzysztof Lipiński.

12. Analiza czasowo-przestrzenna prowadzona do chwili zderzenia.

11. Analiza czasowo-przestrzenna i obliczenia symulacyjne zderzenia z zastosowaniem obiektu wielobryłowego, tzw. Multibody.