Oferta

Zakres działalności opiniodawczej:

 • zderzenia typu pojazd-pojazd i pojazd-przeszkoda;
 • potrącenia pieszych, rowerzystów i motocyklistów – obliczenia z użyciem wielobryłowego modelu człowieka i roweru, tzw. multibody;
 • zdarzenia w warunkach ograniczonej widoczności (noc, mgła) – obliczenia natężenia oświetlenia naturalnego w chwili wypadku i dostosowanie daty oraz godziny planowanego eksperymentu;
 • ustalenie osoby kierującej pojazdem, faktu korzystania z pasów bezpieczeństwa;
 • analiza danych z urządzeń GPS i tachografów oraz urządzeń EDR, UDS itp.;
 • analiza zapisów monitoringu, kamer samochodowych i obliczenia w oparciu o nie prędkości pojazdów;
 • obliczenia fotogrametryczne – odtwarzania kształtów i wymiarów śladów na podstawie zdjęć;
 • tworzenie wirtualnych środowisk 3D za pomocą tzw. chmury punktów, przydatnych do prowadzenia wirtualnych badań widoczności oraz innych czynności śledczych;
 • zdarzenia z udziałem pojazdów szynowych, które nie podlegają badaniu przez PKBWK;
 • opinie konstrukcyjno-techniczne dotyczące niektórych urządzeń transportu w tym spełnienia wymogów rozporządzeń, wymagające współpracy z laboratoriami badawczymi (z wyjątkiem standardowego kosztorysowania na potrzeby odszkodowawcze);
 • metodyka opiniowania wypadków drogowych.

   Istnieje także możliwość zamawiania wykładów w ww. tematyce.

   Poniżej znajduje się przykładowa analiza czasowo - przestrzenna wykonana w programie TITAN 2.0. W treści opinii jest ona zawsze opisana w sposób przystępny i łatwy do percepcji. Natomiast w zakładce z filmami zamieszczono wizualizacje analogicznych obliczeń sporządzone w programie PC-Crash. Proszę kliknąć obraz aby powiększyć.