Wizualizacje obliczeń symulacyjnych


35d. Zmiana pasa - motocykl - zderzenie - monitoring

35c. Zmiana pasa - motocykl - zderzenie - monitoring

35b. Zmiana pasa - motocykl - zderzenie - monitoring

35a. Zmiana pasa - motocykl - zderzenie - monitoring


34. Lewoskręt - rowerzysta - zderzenie


33c. Rondo - zderzenie z naczepą - weryfikacja toru jazdy

33b. Rondo - zderzenie z naczepą - weryfikacja toru jazdy

33a. Rondo - zderzenie z naczepą - weryfikacja toru jazdy


32. Weryfikacja prędkości pieszych - Vp 9 kmh - Multibody


31. Weryfikacja miejsca potrącenia - Multibody - monitoring częściowy