Wizualizacje obliczeń symulacyjnych


10b. Potrącenie pieszego - Multibody

10a. Potrącenie pieszego - Multibody


9c. Zjazd na przeciwną połowę jezdni - zderzenia

9b. Zjazd na przeciwną połowę jezdni - zderzenia

9a. Zjazd na przeciwną połowę jezdni - zderzenia


8b. Zajechanie drogi na rondzie - zderzenie

8a. Zajechanie drogi na rondzie - zderzenie


7d. Zderzenie - skrzyżowanie - brak świateł

7c. Zderzenie - skrzyżowanie - brak świateł

7b. Zderzenie - skrzyżowanie - brak świateł

7a. Zderzenie - skrzyżowanie - brak świateł


6b. Omijanie rowerzysty we mgle i zderzenia z drzewami - monitoring częściowy

6a. Zjazd na przeciwną połowę jezdni i zderzenia z drzewami - monitoring częściowy