Wizualizacje obliczeń symulacyjnych


30. Potrącenie pieszego - Multibody


29c. Zderzenie z busem - pojazdem uprzywilejowanym - monitoring

29b. Zderzenie z busem - pojazdem uprzywilejowanym - monitoring

29a. Zderzenie z busem - pojazdem uprzywilejowanym - monitoring


28c. Weryfikacja prędkości pieszego - przykład widoku z samochodu

28b. Weryfikacja prędkości pieszego - potrącenie - Vp 5 kmh - Multibody

28a. Weryfikacja prędkości pieszego - potrącenie - Vp 10 kmh - Multibody


27b. Potrącenie pieszego - Multibody

27a. Potrącenie pieszego - Multibody


26c. Weryfikacja kolizji

26b. Weryfikacja kolizji

26a. Weryfikacja kolizji