Wizualizacje obliczeń symulacyjnych


20c. Rowerzysta za słupkiem pojazdu - monitoring

20b. Rowerzysta za słupkiem pojazdu - monitoring

20a. Rowerzysta za słupkiem pojazdu - monitoring


19b. Otarcie pojazdów przy wymijaniu - tor ruchu zespołu pojazdów

19a. Otarcie pojazdów przy wymijaniu - tor ruchu zespołu pojazdów


18. Wyjazd z posesji - Multibody - chmura. Autorzy: BBWD i Thermodrone.pl


17. Skrzyżowanie - zajechanie drogi motocykliście - chmura. Autorem opracowania chmury punktów jest mgr inż. Krzysztof Lipiński.


16b. Skrzyżowanie - pasżerowie z pasami - Multibody -sm

16a. Skrzyżowanie - pasażerowie bez pasów - Multibody - sm