Wizualizacje obliczeń symulacyjnych

1b. Analiza czasowo-przestrzenna oraz obliczenia symulacyjne zderzenia z drzewami.

1a. Analiza czasowo-przestrzenna oraz obliczenia symulacyjne zderzenia z drzewami.