Wizualizacje obliczeń symulacyjnych


60e. Ustalenie kierującego - zjazd z jezdni - Multibody - bez pasów - sm

60d. Ustalenie kierującego - zjazd z jezdni - z pasami - Multibody - sm

60c. Ustalenie kierującego - zjazd z jezdni - z pasami - Multibody

60b. Ustalenie kierującego - zjazd z jezdni - Multibody - bez pasów - sm

60a. Ustalenie kierującego - zjazd z jezdni - Multibody


59b. Utrata panowania - teoretyczna widoczność - chmura rzadka - droga dxf

59a. Utrata panowania - chmura rzadka - Geoportal


58. Potrącenie pieszego - noc - Multibody


57g. Skrzyżowanie - motocyklista - prawidłowa pozycja i widoczność - Multibody

57f. Skrzyżowanie - motocyklista - nieprawidłowa pozycja i widoczność - Multibody

57e. Skrzyżowanie - motocyklista - widoczność - kamera - Multibody

57d. Skrzyżowanie - motocyklista - widoczność - Multibody

57c. Skrzyżowanie - motocyklista - widoczność - Multibody

57b. Skrzyżowanie - motocyklista - widoczność - Multibody

57a. Skrzyżowanie - motocyklista - widoczność - Multibody


56d. Weryfikacja kolizji - rondo

56c. Weryfikacja kolizji - rondo

56b. Weryfikacja kolizji - rondo

56a. Weryfikacja kolizji - rondo