Tag Archives: opiniowanie ruchu drogowego

BBWD zajmuje się techniczną i kryminalistyczną rekonstrukcją przebiegu zdarzeń drogowych oraz niektórych związanych z ruchem pojazdów szynowych. Misją biura, oprócz opiniowania indywidualnego oraz zespołowego, jest także działalność, naukowa i szkoleniowa. BBWD jako osoba fizyczna, w sensie formalnym, funkcję biegłego pełni do konkretnej sprawy po powołaniu stosownym postanowieniem, zaś  w zleceniach pozaprocesowych występuje w roli eksperta. Z uwagi na problemy z regulowaniem zobowiązań finansowych przez niektóre sądy cywilne prosimy o pisemne (najlepiej mailowo) uzgadnianie ceny przed wysłaniem akt. Przesyłki nieuzgadniane nie będą przyjmowane.

    Piotr Krzemień jest byłym wieloletnim pracownikiem naukowym oraz biegłym (ostatnio na stanowisku adiunkta) Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, z 17-letnim doświadczeniem w opiniowaniu wypadków drogowych. Ukończył prestiżowe w branży, krakowskie studia podyplomowe "Ekspertyza Wypadku Drogowego". Jego rozprawa doktorska, obroniona na Politechnice Krakowskiej, dotyczyła optymalizacji obliczeń zderzeń pojazdów, a dorobek publikacyjny (zaprezentowany w zakładce "Publikacje" z możliwością pobrania niektórych z nich) wielu aspektów badania wypadków drogowych  bezpieczeństwa ruchu drogowego. Piotr Krzemień prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych organizowanych przez Politechnikę Bydgoską oraz na studiach regularnych Politechniki Koszalińskiej. Jest jednym z założycieli i red. naczelnym projektu naukowego www.strefabrd.pl.

   Opinie i ekspertyzy wykonywane są z wykorzystaniem najbardziej profesjonalnego na rynku europejskim oprogramowania PC-Crash 13.1 (dla biegłych, rzeczoznawców i ekspertów), służącego do kompleksowego odtwarzania przebiegu wypadków drogowych. Program umożliwia wizualizację 3D miejsca zdarzenia w postaci filmów obrazujących jego przebieg, widoczności z miejsc kierujących oraz ma wiele innych możliwości gwarantujących łatwy odbiór przeprowadzonych obliczeń rekonstrukcyjnych. W razie konieczności (np. badanie wpływu przeszkód na widoczność, jazda po nierównościach) budowane jest środowisko 3D w postaci tzw. chmury punktów wytwarzanej oprogramowaniem Agisoft Metashape ze zdjęć wykonywanych dronem lub skanerem optycznym, przez współpracującą firmę.  Dodatkowo wykorzystywany jest program TITAN 2.0 niezwykle przydatny do wizualizacji graficznej analizy czasowo-przestrzennej oraz PHOTORECT 1.1 do transformacji fotogrametrycznych. Biuro dysponuje także zapleczem technicznym niezbędnym do udziału biegłego / eksperta w oględzinach i eksperymentach procesowych. W przypadku konieczności odczytania danych zapisanych w systemach elektronicznych pojazdów, biuro współpracuje ze specjalistyczną firmą.

   Biuro współpracuje również z prawnikami, np. Kancelarią Adwokacką - Michał Burtowy, która ma doświadczenie w sprawach związanych ze zdarzeniami drogowymi, a jej prowadzący jest uznanym autorem publikacji w tej tematyce. Pozwala to zapewnić kompleksowość obsługi zleceniodawcy.

   Obszar działania: w szczególności województwo zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, a także małopolskie i łódzkie.

  Jeśli mają Państwo wątpliwości jak w konkretnej sprawie sformułować pytania zlecenia lub postanowienia zapraszamy do kontaktu.

   Poniżej znajduje się przykładowa analiza czasowo - przestrzenna wykonana w programie TITAN 2.0. W treści opinii jest ona zawsze opisana w sposób przystępny i łatwy do percepcji. Natomiast w zakładce z filmami zamieszczono wizualizacje analogicznych obliczeń sporządzone w programie PC-Crash. Proszę kliknąć obraz aby powiększyć.