Misja i specjalizacja

BBWD zajmuje się techniczną i kryminalistyczną rekonstrukcją przebiegu wypadków drogowych. Misją biura, oprócz opiniowania indywidualnego oraz zespołowego, jest także działalność, naukowa i szkoleniowa. BBWD jako osoba fizyczna, w sensie formalnym, funkcję biegłego pełni do konkretnej sprawy po powołaniu stosownym postanowieniem, zaś  w zleceniach pozaprocesowych występuje w roli eksperta.

   Piotr Krzemień jest byłym wieloletnim pracownikiem naukowym oraz biegłym (ostatnio na stanowisku adiunkta) Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, z 16-letnim doświadczeniem w opiniowaniu wypadków drogowych. Ukończył prestiżowe w branży krakowskie studia podyplomowe "Ekspertyza Wypadku Drogowego". Jego rozprawa doktorska, obroniona na Politechnice Krakowskiej, dotyczyła optymalizacji obliczeń zderzeń pojazdów, a dorobek publikacyjny (zaprezentowany w zakładce "Publikacje" z możliwością pobrania niektórych publikacji) wielu aspektów badania wypadków drogowych.

   Opinie i ekspertyzy wykonywane są z wykorzystaniem najbardziej profesjonalnego na rynku europejskim najnowszego oprogramowania PC-Crash 13.1 (dla biegłych, rzeczoznawców i ekspertów), służącego do kompleksowego odtwarzania przebiegu wypadków drogowych. Program umożliwia wizualizację 3D miejsca zdarzenia w postaci filmów obrazujących jego przebieg, widoczności z miejsc kierujących oraz ma wiele innych możliwości gwarantujących łatwy odbiór przeprowadzonych obliczeń rekonstrukcyjnych. W razie konieczności (np. badanie wpływu przeszkód na widoczność, jazda po nierównościach) budowane jest środowisko 3D w postaci tzw. chmury punktów wytwarzanej oprogramowaniem Agisoft Metashape ze zdjęć wykonywanych dronem przez współpracującą firmę.  Dodatkowo wykorzystywany jest program TITAN 2.0 niezwykle przydatny do wizualizacji graficznej analizy czasowo-przestrzennej oraz PHOTORECT 1.1 do transformacji fotogrametrycznych. Biuro dysponuje także zapleczem technicznym niezbędnym do udziału biegłego / eksperta w oględzinach i eksperymentach procesowych. W przypadku konieczności odczytania danych zapisanych w systemach elektronicznych pojazdów, biuro współpracuje ze specjalistyczną firmą.

   Biuro współpracuje również z prawnikami, np. Kancelarią Adwokacką - Michał Burtowy, która ma doświadczenie w sprawach związanych ze zdarzeniami drogowymi, a jej prowadzący jest uznanym autorem publikacji w tej tematyce. Pozwala to zapewnić kompleksowość obsługi zleceniodawcy.

   Obszar działania: w szczególności województwo zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, a także małopolskie i łódzkie.

  Jeśli mają Państwo wątpliwości jak w konkretnej sprawie sformułować pytania zlecenia lub postanowienia zapraszamy do kontaktu.

   Poniżej znajduje się przykładowa analiza czasowo - przestrzenna wykonana w programie TITAN 2.0. W treści opinii jest ona zawsze opisana w sposób przystępny i łatwy do percepcji. Natomiast w zakładce z filmami zamieszczono wizualizacje analogicznych obliczeń sporządzone w programie PC-Crash. Proszę kliknąć obraz aby powiększyć.