Misja i specjalizacja

BBWD zajmuje się techniczną i kryminalistyczną rekonstrukcją przebiegu wypadków drogowych. Misją biura, oprócz opiniowania indywidualnego oraz zespołowego, jest także działalność, naukowa i szkoleniowa. Piotr Krzemień jest biegłym Sądu Okręgowego w Koszalinie i byłym wieloletnim pracownikiem naukowym/biegłym Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, z 14-letnim doświadczeniem w opiniowaniu wypadków drogowych. Ukończył prestiżowe w branży krakowskie studia podyplomowe "Ekspertyza Wypadku Drogowego". Jego rozprawa doktorska, obroniona na Politechnice Krakowskiej, dotyczyła optymalizacji obliczeń zderzeń pojazdów, a dorobek publikacyjny (zaprezentowany na www.opiniasadowa.pl) wielu aspektów badania wypadków drogowych. Opinie i ekspertyzy wykonywane są z wykorzystaniem najbardziej profesjonalnego na rynku europejskim oprogramowania PC-Crash (dla biegłych, rzeczoznawców i ekspertów), służącego do kompleksowego odtwarzania przebiegu wypadków drogowych. Program umożliwia wizualizację 3D miejsca zdarzenia w postaci filmów obrazujących jego przebieg, widoczności z miejsc kierujących oraz ma wiele innych możliwości gwarantujących łatwy odbiór przeprowadzonych obliczeń rekonstrukcyjnych. Dodatkowo wykorzystywany jest program TITAN 2.0 niezwykle przydatny do wizualizacji graficznej analizy czasowo-przestrzennej. Biuro dysponuje także zapleczem technicznym niezbędnym do udziału biegłego w oględzinach i eksperymentach procesowych. Obszar działania: w szczególności województwo zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, a także małopolskie i łódzkie.